Algemene voorwaarden Daffy’s Trimsalon

 

 • Wij zijn gevestigd op de Spechtstraat 9, 6135EJ te Sittard en staan ingeschreven onder KvK-nummer 85426784.
 • Het is belangrijk dat u op tijd komt voor uw trimafspraak. Bent u meer dan een kwartier te laat of de afspraak vergeten dan ben ik genoodzaakt om een nieuwe trimafspraak in te plannen. De trimbehandeling wordt in dit geval wel voor 50% in rekening gebracht.
 • Een trimafspraak dient uiterlijk 24u voor de afspraak geannuleerd te worden. Anders ben ik genoodzaakt 50% van de trimbehandeling in rekening te brengen.
 • Dit geldt ook voor het ophalen van uw hond. Wanneer u te laat uw hond komt halen na de trimbehandeling dan ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 7 euro per uur. (U heeft nadat wij u hebben laten weten dat uw hond klaar is 45 min. om de hond op te halen. Tenzij anders is afgesproken.) 
 • Wanneer het trimmen van uw hond meer tijd kost dan verwacht, wordt er een meerprijs gerekend.
 • Ik verzoek u uw huisdier vrij van vlooien te brengen. Er zijn goede bestrijdingsmiddelen. Advies hierover is in te winnen via uw dierenarts. Bij aanwezigheid van vlooien zijn er extra kosten verbonden. (Deze kosten komen bovenop de kosten voor de extra tijd indien wij hierdoor ook extra tijd nodig hebben.)
 • De verzorging van de vacht van uw hond tussen de trimbehandelingen door zijn uw eigen verantwoording. Wanneer uw hond te ernstig in de klit zit, ben ik genoodzaakt de vacht kort te scheren. Ik ga een hond geen pijn doen met ontklitten.
 • Wanneer u hond een allergische reactie of een irritatie heeft door een trimbeurt, is de salon daar niet voor verantwoordelijk. Meld dit wel zodat wij hier rekening mee kunnen houden in de toekomst.
 • Ziektes en gebreken dient u voor de trimbehandeling aan mij door te geven zodat ik hiervan op de hoogte ben en hier eventueel rekening mee kan houden
 • Mocht er onverhoopt iets gebeuren in de trimsalon, ga ik, in overleg met u, met uw hond naar de dierenarts wanneer dit nodig is. Wanneer dit nodig is door mijn toedoen, dan zijn de dierenartskosten natuurlijk ook voor mijn rekening.
 • U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen, waaronder honden van anderen.
 • In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij/zij genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of betaling per pin bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
 • Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
  Met uitzondering is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
 • Indien u een afspraak bij ons maakt, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb